Jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatainak kezeléséhez

INFORMÁCIÓK

Adatkezelő:
Székhelye:
Web:
E-mail:
Képviselő:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok címzettje:
A tárolás, kezelés időtartama:

Ring Tamás egyéni vállalkozó
1214 Budapest, Szent István út 1/D.
www. igenhazasodunk.hu,
admin@igenhazasodunk.hu
Ring Tamás
Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
Az érintett hozzájárulása
A társaság ügyfélkapcsolatokat ellátó munkatársa
A személyes adatok tárolásának időtartama az adatok tárolására jogszabályban meghatározott, illetve az az időtartam amíg az adatok kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Önnek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen illetve joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles, de felhívom figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása megnehezíti a kapcsolattartást.

További részletes információt a társaság honlapjain található Adatvédelmi szabályzatban olvasható.

A fenti információkat megértetettem, tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.